Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Νέα Κυκλοφορία στον τομέα της Θεολογίας
Η ερευνήτρια μελέτησε για πολλές δεκαετίες το έργο του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, στο σύνολό του. Το γνώρισε σε πλάτος και βάθος, σπουδάζοντάς το στο ιστορικό πλαίσιο της Ύστερης Αρχαιότητας και της χριστιανικής παράδοσης ειδικότερα. Σε μια εποχή μετάβασης, μια εποχή πολυπολιτισμική, τότε όπως και τώρα, ο μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας αντιμετωπίζει τα ζητήματα της συνύπαρξης με ξεχωριστή τόλμη και ελευθερία. Η χριστιανική ανθρωπολογία του και η ζωντανή πίστη του στην επίνευση του Αγίου Πνεύματος γεννούν γενικότερα την αισιόδοξη πεποίθηση ότι η προσέγγιση μεταξύ χριστιανών και εθνικών κυρίως καλούς καρπούς θα φέρει. Γι’ αυτό και ως ποιμένας ενθαρρύνει συνεχώς το ποίμνιο να καταρτίζεται αφενός στην πίστη και αφετέρου να καλλιεργεί μια κοινωνικότητα χωρίς αποκλεισμούς και ειδικότερα σχέσεις φιλίας με τους εθνικούς. Ο χριστιανός πρέπει να μιμείται τον Θεό εκτείνοντας την αγάπη του προς όλους και εργαζόμενος για τη σωτηρία όλων.

Περισσότερες τεχνικές και ουσιαστικές πληροφορίες, εδώ!

Η συγγραφέας έχει εξάλλου ανεβάσει τον πρόλογο του βιβλίου στο προσωπικό της ιστολόγιο Ο Ήχος του Ανέμου.

Δείγμα του σώματος του βιβλίου, μαζί με τα περιεχόμενα, αγγλική περίληψη, εξώφυλλο και οπισθόφυλλο έχουν αναρτηθεί από τη συγγραφέα στο προφίλ της στην Academia.edu, στην κατηγορία βιβλία.